Tran Duy Tam

Tran Duy Tam

+84 028 37242160 ext. 3111
Nhà điều hành ĐHQG-HCM, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Department
Department of Psychiatry

Position
Phó Trưởng Bộ môn Tâm Thần

Qualifications

  • 1990-2001: CK1 ngành Tâm Thần, Đại học Y Dược TP.HCM;
  • 2011-2013: CK2 ngành Tâm Thần, Đại học Y Dược Huế.

Key responsibilities

  • Phó Trưởng Bộ môn Tâm Thần

Professional engagement

  • 1993-2014: Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Tâm thần
    TP.HCM.
Email
Phone