Nhu Thi Hoa

Nhu Thi Hoa

+84 028 37242160 ext. 3111
Nhà điều hành ĐHQG-HCM, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Department
Bộ môn Vi sinh học - Ký sinh học

Position
Deputy Head (Department of Microbiology and Parasitism)

Qualifications

 • Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy
  • BA
 • Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy
  • MSc
 • Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy
  • Second degree Specialist

Key responsibilities

 • Deputy Head (Department of Microbiology and Parasitism)

Professional engagement

 • 1986-1991: Lecturer in Ho Chi Minh City National Institute of Malariology – Parasitology – Entomology
 • 1992-2011: Lecturer in Pham Ngoc Thach University of Medicine
 • 2010- present: Deputy Head (Department of Microbiology and Parasitism)
Email
Phone