Associate Professor Truong Phi Hung

Associate Professor Truong Phi Hung

+84 028 37242160 ext. 3111 / +84 0903676336
Nhà điều hành ĐHQG TP.HCM, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM

Title
PGS, TS
Department
Department of Epidemiology - Community Medicine

Position
(Trưởng bộ môn kiêm nhiệm bộ môn Dịch tễ học,
Y học cộng đồng): Lecturer (Full time)

Qualifications

 • 1997 tốt nghiệp TS chuyên ngành Y dược – Vệ sinh học xã hội – Tổ
  chức y tế, trường đH Y dược TPHCM
 • 1995, tốt nghiệp BSCKI chuyên ngành Y – Quản lý y tế, trường ĐH Y
  dược TPHCM
 • 1980, tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Y khoa, trường ĐH Y dược TPHCM

Key responsibilities

 • Phụ trách công tác quản lý đào tạo bộ môn Dịch tễ học, Y học cộng
  đồng.
 • Thực hiện giảng dạy, tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo
  trình

Teaching

 • Giảng dạy trong lĩnh vực Y tế công cộng, Tổ chức quản lý y tế, Y học
  xã hội

Research

 • Là thành viên tham gia Dự án HRDI của Bộ, 2005
 • Đồng Chủ nhiệm đề tài Nghiên cứu một số chỉ tiêu về thể lực của
  thanh niên Việt Nam, nam, nữ (từ 14-25 tuổi) ở khu vực phía Nam, 2003,
  của Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em, đạt loại Khá
 • Tham gia đề tài Nâng cao năng lực của các khoa Y tế công cộng ở Việt
  Nam (ĐH Y khoa Huế, ĐH Y dược TP.HCM, ĐH Y dược Cần Thơ), đề tài cấp bộ,
  2010.

Professional engagement

 • 2017 – nay, Trưởng bộ môn Dịch tễ học, Y học cộng đồng ở Khoa Y ĐHQG-HCM
 • 2012 – 2016, Giảng viên cao cấp, Trưởng khoa khoa Y tế công cộng của
  trường ĐH Y dược TPHCM
 • 2004 – 2012, Trưởng khoa khoa Y tế công cộng của trường ĐH Y dược TPHCM,
  thành viên Tổ biên tập Pháp lênh phòng chống các bệnh truyền nhiễm, Bộ Y tế
 • 1999 – 2004, Giảng viên chính, Phó Trưởng khoa khoa Y tế công cộng,
  Trưởng bộ môn Tổ chức – Quản lý y tế của trường ĐH Y dược TPHCM
 • 1995 – 1999, Phó trưởng bộ môn Y tế Công cộng, trường ĐH Y dược TPHCM
 • 1980 – 1995, giảng viên trường ĐH Y dược TPHCM
Email
Phone
Nguyen Huynh Bao An

Nguyen Huynh Bao An

VNU-HCM Building, Linh Trung Ward, Thu Duc City, HCMC, Vietnam

Title
Lecturer, MSc.
Department
Department of Epidemiology - Community Medicine

Position
Full time

“The average teacher only say,

The good teacher explains that,

The master of illustration we know,

The great teacher inspires how”

(William A. Warrd)

… and I want to become a great teacher.

I graduated in my Master’s public health programs and already started a career in teaching. I plan on working in the field of research and on teaching for the remainder of my life and inspire my students.

This is my way.

Qualifications

 • BSc. (Public Health) – Ho Chi Minh City Medicine and Pharmacy University – 2016
 • MSc. (Public Health) – Ho Chi Minh City Medicine and Pharmacy University – 2019

Teaching

 • Teaching modules (Medicine, Pharmacy, Dentistry):
  • Health education
  • Environmental health
  • Practice of Community Medicine

Research

 • The association between social networks usage and mental health among students of School of Medicine – National University of Ho Chi Minh City
 • Knowledge, attitudes, practices and barriers for implementation of preventing measures toward Covid-19 among residents of Tan Phu district, Ho Chi Minh city

Areas of expertise

 • Nutrition
 • Infectious and non-infectious disease epidemiology
 • Environmental health
 • Medical statistics (use Stata/R)

Professional engagement

 • 2019-present: Lecturer, Shool of Medicie, Vietnam National University HCMC
Email