Le Quang Tuyen

+84 028 37242160 ext. 3111 / +84 0903810032
Nhà điều hành ĐHQG TP.HCM, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM

Title
TS
Department
Department of Anatomy and Embryology

Position
Head (Department of Anatomy and Embryology)
Lecturer (Full time)

Qualifications

 • Vietnam Military Medical University
  • PhD (Biomedical Science)
 • Vietnam Military Medical University
  • MSc (Anatomy)
 • Tay Nguyen University
  • BA (General Doctor of Medicine)

Key responsibilities

 • Managing in academic affairs in Department of Anatomy and Embryology
 • Teaching and Doing research

Research

 • Participating the research project about ” Định vị, đo đạc và mô tả phức hợp lỗ thông
  khe trên thành mũi ngoài và đề xuất các mốc ứng dụng trong phẫu thuật
  nội soi mũi xoang” in 2003.

Professional engagement

 • 1996 – present, Vice Chair, Pham Ngoc Thanh University of Medicine
 • 2016 – 2019, Vice Chair, VNU-HCM School of Medicine
 • 2020 – present, Chair, VNU-HCM School of Medicine
Email
Phone