Pham Van Bac

+84 028 37242160 ext. 3111 / +84 0913964667
Nhà điều hành ĐHQG TP.HCM, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM

Title
TS
Department
Department of Dermatology

Position
Head of Department of Dermatology
Lecturer (Full time)

Qualifications

 • Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy
  • PhD (Epidemiology)
 • Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy
  • MSc (Public Health)
 • Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy
  • BA (Hygiene and Epidemiology)

Key responsibilities

 • Managing academic affairs in Department of Dermatology
 • Teaching, doing research and compiling the textbooks.

Research

 • Phạm Văn Bắc, Nguyễn Tâm Anh (2019) Sự thay đổi nồng độ axit uric huyết thanh trên bệnh nhân vảy nến mảng sau 12 tuần điều trị. Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh, 2019
 • Phạm Văn Bắc, Nguyễn Trọng Hào, Nguyễn Thị Phan Thuý (2010). Tác dụng của dung dịch KOH 10% trong điều trị U mềm lây. Đề tài cấp cơ sở, đã được Hội đồng Khoa học của bệnh viện nghiệm thu năm 2011
 • Phạm Văn Bắc, Nguyễn Đỗ Nguyên, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Thế Dũng (2010). Phân tích chi phí điều trị nội trú, ngoại trú của bệnh nhân sử dụng thẻ bảo hiểm y tế  nghèo tại TP. Hồ Chí Minh. Tạp chí Y Học Thực Hành (732)  Số 9 năm 2010. tr 71-76.
 • Phạm Văn Bắc, Nguyễn Đỗ Nguyên, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Thế Dũng (2010). Những yếu tố liên quan đến việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế người nghèo. Tạp chí Y- Dược Học Quân Sự  Số 7-2010. tr 24-28

Professional engagement

 • 2016 – present, Head of Department of Dermatology VNU-HCM School of Medicine
 • 2006 – 2017, Vice Director, Ho Chi Minh City Hospital of Dermato Venereology
 • 1999 – 2006, Head of Administration, Ho Chi Minh City Hospital of Dermato Venereology
 • 1997 – 1999, Vice Dean, Ho Chi Minh City Hospital of Dermato Venereology
 • 1992 – 1997, Ho Chi Minh City Hospital of Dermato Venereology
 • 1986 – 1992, District 1 Health Center, Ho Chi Minh City
Email
Phone