Phan Ngoc Tien

+84 028 37242160 ext. 3111 / +84 0918340335
Nhà điều hành ĐHQG TP.HCM, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM

Title
TS
Department
Department of Immunology- Medical Genetics

Position
(Trưởng bộ môn kiêm nhiệm Bộ môn Miễn dịch
học di truyền y học): Lecturer (Full time)

Qualifications

 • 2019, tốt nghiệp TS chuyên ngành Y học, trường ĐH Y dược TPHCM
 • 1998, tốt nghiệp ThS chuyên ngành Y học, trường ĐH Y dược TPHCM
 • 1990, tốt nghiệp BS chuyên ngành Nội Nhi nhiễm, trường ĐH Y dược
  TPHCM

Key responsibilities

 • Thực hiện công tác quản lý đào tạo ở bộ môn Miễn dịch học Di truyền
  y học
 • Giảng dạy chuyên ngành Sinh lý Miễn dịch học.
 • Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, bài
  giảng có liên quan đến bộ môn giảng dạy.

Teaching

 • Chủ biên sách Sinh lý học tập 1, 2018
 • Chủ biên sách Sinh lý học tập 2, 2018
 • Chủ biên sách Thực tập sinh lý – SLB – MD, 2018, xuất bản nội bộ.

Research

 • Mô hình tiên lượng khả năng TESE có tinh trùng bệnh nhân vô sinh
  không do tắc, 2018, tạp chí ký hiệu ISSN 1859 – 1779
 • Đặc điểm nội tiết của bệnh nhân vô sinh không do tắc, 2018, tạp chí
  ký hiệu ISSN 1859 – 1779
 • Nghiên cứu ROS và DNA phân mảnh ở tinh trùng người nam vô sinh,
  2012, tạp chí ký hiệu ISSN 1859 – 1779

Professional engagement

 • 1990 – nay, Giảng viên, trưởng bộ môn SLH – SLBH – MDH, trường Đại
  học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
 • 2010 – nay, Trưởng bộ môn kiêm nhiệm bộ môn Miễn dịch học – di
  truyền y học, Khoa Y ĐHQG-HCM
Email
Phone