Tran Phan Chung Thuy

+84 028 37242160 ext. 3111 / +84 979 917 777
VNU-HCM Building, Linh Trung Ward, Thu Duc City, HCMC, Vietnam

Title
Assoc. Prof. Dr.
Department
Department of ENT

Position
Head (Department of Otolaryngology)
Lecturer (Full time)

Qualifications

 • Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy
  • BA (General Doctor of Medicine)
 • Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy
  • MSc
 • Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy
  • PhD

Honours, awards and grants

 • Prime Minister’s Certificate of Merit
 • Ho Chi Minh City People’s Committee Certificate of Merit

Key responsibilities

 • Head Department of Otolaryngology
 • Managing the academic affairs,  teaching, and scientific research.

Research

 • Đề tài Úng dụng phẫu thuật laser vi phẫu qua đường miệng trong điều trị ung thư họng miệng – Đề tài cấp bộ, 2019, chủ nhiệm đề tài Đề tài Khảo sát các đặc điểm nghe kém học sinh Trung học phổ thông, Trung học cơ sở quận 2 TPHCM và đề xuất giải pháp hỗ trợ Đề tài cấp bộ, 2019, tham gia đề tài
 • Đề tài Chấn đoán và điều trị rối loạn phát âm co thắc tại bệnh viện Tai mũi họng TPHCM – Đề tài cấp cơ sở, 2018, chủ nhiệm đề tài Đề tài Đánh giá hiệu quả luyện giọng trong điều trị hạt dây thanh – Đề tài cấp cơ sở, 2017, chủ nhiệm đề tài
 • Đề tài Đánh giá hiệu quả phẫu thuật nội soi điều trị u xương xoang trán và ngách trán – Đề tài cấp cơ sở, chủ nhiệm đề tài Đề tài ứng dụng phẫu thuật laser vi phẫu qua đường họng miệng trong điều trị ung thu thanh quản tầng thanh môn giai đoạn sớm – Đề tài cấp cơ sở, 2017, chủ nhiệm.

Professional engagement

 • 1/1989 – 2/1990: Doctor,  Cho Ray Hospital
 • 4/2006 – 7/2007: Vice Dean, Cho Ray Hospital
 • 7/2007 – 12/2013: Dean, Cho Ray Hospital
 • 12/2013 – 5/2020:  Director, Ear-Nose & Throat Hospital Ho Chi Minh City
 • 6/2020 – present: Head Department of Otolaryngology
Email
Phone