Phan Ngoc Tien

Phan Ngoc Tien

+84 028 37242160 ext. 3111 / +84 0918340335
Nhà điều hành ĐHQG TP.HCM, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM

Title
TS
Department
Department of Immunology- Medical Genetics

Position
(Trưởng bộ môn kiêm nhiệm Bộ môn Miễn dịch
học di truyền y học): Lecturer (Full time)

Qualifications

 • 2019, tốt nghiệp TS chuyên ngành Y học, trường ĐH Y dược TPHCM
 • 1998, tốt nghiệp ThS chuyên ngành Y học, trường ĐH Y dược TPHCM
 • 1990, tốt nghiệp BS chuyên ngành Nội Nhi nhiễm, trường ĐH Y dược
  TPHCM

Key responsibilities

 • Thực hiện công tác quản lý đào tạo ở bộ môn Miễn dịch học Di truyền
  y học
 • Giảng dạy chuyên ngành Sinh lý Miễn dịch học.
 • Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, bài
  giảng có liên quan đến bộ môn giảng dạy.

Teaching

 • Chủ biên sách Sinh lý học tập 1, 2018
 • Chủ biên sách Sinh lý học tập 2, 2018
 • Chủ biên sách Thực tập sinh lý – SLB – MD, 2018, xuất bản nội bộ.

Research

 • Mô hình tiên lượng khả năng TESE có tinh trùng bệnh nhân vô sinh
  không do tắc, 2018, tạp chí ký hiệu ISSN 1859 – 1779
 • Đặc điểm nội tiết của bệnh nhân vô sinh không do tắc, 2018, tạp chí
  ký hiệu ISSN 1859 – 1779
 • Nghiên cứu ROS và DNA phân mảnh ở tinh trùng người nam vô sinh,
  2012, tạp chí ký hiệu ISSN 1859 – 1779

Professional engagement

 • 1990 – nay, Giảng viên, trưởng bộ môn SLH – SLBH – MDH, trường Đại
  học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
 • 2010 – nay, Trưởng bộ môn kiêm nhiệm bộ môn Miễn dịch học – di
  truyền y học, Khoa Y ĐHQG-HCM
Email
Phone
Huynh Thi Dieu Hien

Huynh Thi Dieu Hien

+84 28 37242160 ext. 3111 / +84 906844458
VNU-HCM Building, Linh Trung Ward, Thu Duc City, HCMC, Vietnam

Title
Lecturer, BA, MSc
Department
Department of Immunology- Medical Genetics

Position
Lecturer (Full time)

I have been working in the Department of Immunology- Medical Genetics of School of Medicine VNU from 2012 to present. I studied Testing certificate courses at the University of Medicine Pham Ngoc Thach and Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy. I have participated in and led several studies in neurological diseases such as Dravet, Rett, and epilepsy.

Qualifications

 • University of Science, Vietnam National University, Ho Chi Minh City
  • MSc (Biotechnology)
 • HUTECH University of Technology
  • BA (Biotechnology)

Key responsibilities

 • Teaching and research

Teaching

 • Cell & Biomolecular
 • Module: Immuno-Hematology
 • ESP (Medicine, Pharmacy, Dentistry)

Teaching Groups

 • Elective 1
 • Elective 2

Research

 • Genetic diseases and drug signaling

Lab work

 • Center for Genetics and Reproductive Health

Publications and proceedings

 • International Conference
  • Whole-exome sequencing identifies a heterozygous missense variant in the gabrb3 gene in a patient with dravet syndrome (Malaysia)
  • De novo homozygous mutation of thescn1a gene in a patient with dravet syndrome complicated by acute encephalopathy (Indonesia)
  • A novel kcnq2 gene mutation in a patient with self-limited non-familial neonatal epilepsy: a case report (3rd rencontres de Quy Nhon – biology conference 2020)
  • Gene mutational analysis of 48 Vietnamese children with epileptic encephalopathy (3rd rencontres de Quy Nhon – biology conference 2020)

Professional engagement

 • From 2012- 2018: Technician in VNU-HCM School of Medicine
 • From 2018- present: Lecturer in VNU-HCM School of Medicine
  • Subject: Cell & Biomolecular
  • Module: Immuno-Hematology
Email
Phone