Nguyen Ngoc Vinh

+84 028 37242160 ext. 3111
Nhà điều hành ĐHQG-HCM, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Title
MD
Department
Department of Inorgamic Chemistry and Pharmaceutical Chemistry

Position
Trưởng Bộ môn Hóa Hữu cơ Hóa dược (Full
time)


Qualifications

 • 1979: Đại học ngành Dược chính Bào chế, Đại học Dược Hà Nội
 • 2001: Thạc sĩ ngành Công nghệ dược – Bào chế, Đại học Y Dược
  TP. HCM;
 • 2003-2006: Tiến sĩ ngành Công nghệ dược – Bào chế, Đại học Y
  Dược TP. HCM

Key responsibilities

 • Trưởng Bộ môn Hóa Hữu cơ Hóa dược

Professional engagement

 • 1979-1984: Cán bộ Bộ môn hóa hữu cơ, Đại học Dược Hà Nội;
 • 1984-1988: Cán bộ phòng Kỹ thuật, cán bộ phòng Kiểm nghiệm, Xí
  nghiệp 150 – Tổng cục hậu cần;
 • 1988-1996: Cán bộ phòng Hóa lý, Phó trưởng phòng Tiêu chuẩn, Trạm
  Kiểm nghiệm thuốc TP. HCM;
 • 1996-2006: Cán bộ Vật lý đo lường, trưởng phòng Vật lý đo lường,
  phó Phân Viện trưởng, Phân Viện Kiểm nghiệm TP. HCM;
 • Từ 5/2006 đến 30/4/2017: Phó Viện trưởng, Viện trưởng, Viện Kiểm
  nghiệm thuốc TP. HCM.
Email
Phone