Nguyen Thi Kim Thoa

+84 028 37242160 ext. 3111 / +84 0903320677
Nhà điều hành ĐHQG TP.HCM, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM

Title
BSCKII
Department
Department of Gynecology and Obstetrics

Position
(Phó Trưởng bộ môn ): Lecturer (Full time)

Qualifications

  • 2002, tốt nghiệp BSCKII chuyên ngành Nhi khoa
  • 1991, tốt nghiệp BSCKI chuyên ngành Nhi khoa
  • 1983, tốt nghiệp BS chuyên ngành Nhi khoa

Key responsibilities

  • Phụ trách công tác quản lý đào tạo mảng YHCT.
  • Thực hiện giảng dạy, tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo
    trình

Professional engagement

  • 2000 – nay, Trưởng khoa Nội tổng quát, BV Nhi đồng 1
  • 2016 – nay, Phó Trưởng Bộ môn Nhi của Khoa Y ĐHQG-HCM
  • 1987 – 2000, Trưởng khoa Cấp cứu, bệnh viện Nhi đồng 1
Email
Phone